wtorek, 4 grudnia 2012

Julia Hartwig

Niesamowity tekst warty przeczytania o lubelskich poetach, urodzonych około roku 1920 min.:
Julia Hartwig, Edward Hartwig-znany lubelski fotograf, Anna Kamieńska, Jerzy Pleśniarowicz, Igor Sikirycki, Zygmunt Mikulski, oraz Zygmunt Kałużyński.
Podróż w czasie przez dawne ulice Lublina.
Wspomnienia przedwojenne.
Pierwsze publikacje wierszy w pisemku szkolnym "W słońce".
Czasy spotkań towarzyskich. Wpływ Czechowicza na młodych artystów.
Lata wojny, zdjęcia zburzonych kamienic.
Opowiadania i wywiady pełne sentymentu do minionych czasów, czasów młodości grupy przyjaciół, znajomych, którzy stworzyli nieformalną grupę literacką, kulturalną w naszym mieście.
Ludzi, którzy  pomimo, że rozjechali się po Polsce, są i będą w pamięci potomnych, czyli nas lublinian,
Honorowe obywatelstwo Miasta Lublina dla Julii Hartwig, spotkania w Bramie Grodzkiej, kościele św Ducha,  lo im Unii Lubelskiej, odsłonięcie  pamiątkowej tablicy na kamienicy, oraz nazwanie zaułka pomiędzy ul Kowalską i ul Rybną "Zaułkiem Hartwigów", ku pamięci zasłużonej Lublinowi rodziny, nie tylko ojca poetki, ale i jej braci; Edwarda znanego fotografa, który miał wystawy na całym świecie, oraz drugiego brata prof endokrynologii, który tą nową na tamte lata dziedzinę nauki rozwinął i oczywiście poetki Julii Hartwig.
Na koniec -do poczytania, wiersze Juli Hartwig,

To wszystko i jeszcze więcej tutaj:
http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/doccontent?id=31489&dirids=1

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.